Duyarlı kurumlar, duyarlı çalışanlar

DUYARLI OL!

Ofisler ve çalışanlar için; yönetişim, sürdürülebilir satın alma, enerji yönetimi, su yönetimi ve atık yönetimi konularını ele alan entegre çevre yönetimi ve iç iletişim projesidir.

KAYIT OL GİRİŞ YAP

do! Nedir?

do! 2015 yılında çalışma alanlarında farkındalık yaratarak kaynak tasarrufu sağlamayı amaçlayan bir iç iletişim projesi olarak iş dünyasına merhaba dedi.

2017 yılında şirketlerin kaynak tüketimlerini azaltmaları amacıyla hedefler belirlemeleri ve bu hedefleri gerçekleştirmelerine yönelik revizyonlar yapıldı. 2019 yılında ise öncelikli olarak çalışan bilincinin artırılması ve sosyal etki konuları sürece dahil edildi.

İş dünyasının, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Karbon hedefine katkı sağlayabilmesi için öncelikli olarak sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları edinmesi gerekiyor. do! yönetişim, sürdürülebilir satın alma, enerji yönetimi, su yönetimi ve atık yönetiminden oluşan beş başlıkta kurumlara rehberlik sağlayarak, kurum içinde sürdürülebilir tüketim kültürü oluşturmaya ve aynı zamanda şirket çalışanlarının günlük hayatlarında kaynak tüketimi ve geri dönüşüm konularında sorumlu bireylere dönüşmelerine hizmet ediyor.

do! için bugün geliştirilen dijital araç; kullanıcı dostu alt yapısıyla şirketlerin, projenin tüm adımlarını kolaylıkla takip etmelerine imkan tanıyor.

DUYARLI OL!

Neden do!

İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha şiddetli hissettiğimiz bugünlerde iş dünyası olarak çevre dostu çalışma alanları oluşturmak ve çalışanları teşvik etmek her zamankinden daha önemli. Çevre dostu çalışma alanları yalnızca çevreye değil, aynı zamanda çalışanlara da katkı sağlar. Çalışanların ofislerde kazandığı sürdürülebilir alışkanlıkları günlük hayatlarının her noktasında uygulamalarına yardımcı olur.

Bugün artık kurumlar da ofislerini daha duyarlı hale getirmek için sürdürülebilir çalışma ve satın alma süreçlerini benimsiyor. Daha fazla şirket net sıfır karbon hedefine doğru ilerlerken üretim süreçlerinin yanı sıra ofislerindeki uygulamaları daha yakından değerlendirmeye başladı. Bu kapsamda çevre dostu ofis uygulamaları daha sık gündeme gelmeye başladı.

Duyarlı kurumlar, duyarlı çalışanlar hedefiyle yola çıkan DUYARLI OL! kurumlara yönetişim, sürdürülebilir satın alma, enerji yönetimi, su yönetimi ve atık yönetimi başlıkları altında, çevre dostu ofis uygulamaları konusunda rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Yönetişim

Sağlam temellere dayanan bir yönetişim, çevresel sürdürülebilirlik sürecinin kalıcı bir yapı altında ilerlemesine olanak tanır.
 • Kurumsal çevre politikası ve çevre eylem planı oluşturulur.
 • Şirketin çevresel performansını izleme araçları geliştirilir.
 • Şirket ve çalışanların ekolojik ayak izlerini düşürecek uygulamalar hayata geçirilir.

Sürdürülebilir Satın Alma

Sürdürülebilir bir satın alma stratejisi satın alma süreçlerinin çevresel ve sosyal açıdan daha duyarlı ve çevre dostu olmasını sağlar.
 • Miktar azaltım ve çevresel etki odaklı sürdürülebilir satın alma stratejisi belirlenir.
 • Ürün kullanımı süresini uzatacak modeller uygulanır, ürün paylaşım araçları geliştirilir.
 • Eko etiketli ve çevresel etkisi düşük ürün/hizmet alımı yapılır.
 • Çalışanlara bireysel satın almaların çevresel etkisi hakkında farkındalık yaratılır, çalışanların ihtiyaç fazlası malzemelerini takas etmeleri için alt yapılar kurulur.

Enerji Yönetimi

Başarılı bir enerji yönetimi, enerji kullanımının verimli hale getirilmesine ve emisyonların azaltılmasına katkı sağlar.
 • Enerji yönetimi stratejisi oluşturulur, enerji tasarrufu eylem planı hazırlanır.
 • Bilgi sistemleri, iklimlendirme, aydınlatma ve taşıtlarda enerji verimli sistemlerin kullanımı yaygınlaştırılır.
 • Kurumsal ve bireysel karbon ölçüm sistemleri geliştirilir, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına geçilir.

Su Yönetimi

Etkili bir su yönetimi, kaynakların etkin kullanılmasına, kurumsal ve bireysel tüketimin azaltılmasına yardımcı olur.
 • Kurumun su yönetim stratejisi ve su tüketimi azaltım planı hazırlanır.
 • Su tasarrufu sağlayan ekipmanların kullanımı yaygınlaştırılır, yağmur ve musluk suyunun yeniden kullanımı için alt yapı geliştirilir.
 • Ambalajlı su tüketimi azaltılır, çalışanlara su tasarrufu hakkında bilgilendirme yapılır, su tasarrufuna teşvik edecek mekanizmalar geliştirilir.

Atık Yönetimi

İyi uygulanan bir atık yönetim sistemi çevresel ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunur.
 • Atık yönetimi stratejisi ve prosedürü oluşturulur, atık yönetim ekibi ve atık takip sistemi geliştirilir.
 • Kâğıt, cam, plastik, metal, biyobozunur ve diğer tüm atıkların azaltımı için eylem planları oluşturulur.
 • Çalışanlara atık azaltımı konusunda bilgilendirme yapılır, çalışan katılımını sağlayacak kampanyalar düzenlenir.

do! Sertifikası

SKD Türkiye, DUYARLI OL! projesi kapsamında çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kurumları ödüllendirir.
DUYARLI OL! projesi iş yerlerinde entegre çevre yönetim sistemi kurmak isteyen kurumların yönetişim, sürdürülebilir satın alma, enerji yönetimi, su yönetimi ve atık yönetimi başlıkları altında sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaları hayata geçirmesini destekler.
DUYARLI OL! projesine katılan kurumlar planladıkları aksiyonlara ve hedeflerine yönelik ilerlemelerine göre farklı seviyelerde sertifika almaya hak kazanırlar.
Sertifikalar; do! Altın Seviye Sertifika, do! Gümüş Seviye Sertifika ve do! Katılım Sertifikası olmak üzere üç kategori altında toplanır.
Sertifika almak için gerekli koşulların sağlanmasıyla birlikte katılımcılara do! logosunun kullanım hakkı da verilir.

do! Altın Seviye
Sertifika

Altın Sertifika

DUYARLI OL! projesinde alınabilecek en yüksek seviye sertifikadır. Sistemin içerdiği 5 başlıkta verilen tüm hedeflerin yerine getirilmesi durumunda kurumlara do! Altın Seviye Sertifika verilir.

do! Gümüş Seviye
Sertifika

Gümüş Sertifika

DUYARLI OL! projesinde Altın Seviye Sertifika'dan sonra alınacak sertifikadır. Sistemin içerdiği 5 başlıkta belirlenmiş asgari hedeflerin yerine getirilmesi durumunda do! Gümüş Seviye Sertifika verilir.

do! Katılım
Sertifikası

Katılımcı Sertifikası

İlgili dönem içinde DUYARLI OL! projesine katılım göstererek aksiyonlarını planlayan tüm kurumlara verilen sertifikadır.

Sık Sorulan Sorular

do! projesine nasıl katılırım?

do! sistemine girmek için kayıt formu doldurulur. Kurum profili bilgileri düzenlenir. do! katılım payı yatırılır. Kurum logosu ve dekont sisteme yüklenir. do! DUYARLI OL Projesi İş Birliği Sözleşmesi iki nüsha halinde taraflarca imzalandıktan sonra sisteme yüklenir. do! ekibi oluşturulur.

Kayıt sürecini tamamlamak için ne kadar sürem var?

Kullanıcıların kayıt formunu doldurduktan sonraki 30 gün içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

do! projesi nasıl finanse edilir?

do! projesi ihtiyaç duyduğu bütçeyi kayıt olan kurumların katılım payı ödemeleriyle sağlar. Katılım payları her yıl güncellenir. 2023 yılı için belirlenen SKD Türkiye üyesi kurumların katılım payı 10.000 TL + KDV 'dir. SKD Türkiye üyesi olmayan kurumlar için ise katılım payı 12.500 TL + KDV'dir.

do! ekibini ne zaman kurmalıyım?

Kayıt formunu doldurduktan sonraki 30 gün içerisinde ekibinizi kurmanızı bekliyoruz.

do! sistemini nasıl kullanırım?

do! sistemi başla, planla, uygula, raporla adımlarından oluşur. Bu dört adımın detaylarına Adım Adım do! başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Durum tespit anketi nedir? Soruların tamamını yanıtlamam gerekiyor mu?

Durum tespit anketi, yönetişim, sürdürülebilir satın alma, enerji yönetimi, su yönetimi, atık yönetimi başlıklarının altında yer alan 85 sorudan oluşmaktadır. Durum tespit anketini soruların tamamı yanıtlandıktan sonra onaya göndermeniz gerekiyor.

Durum tespit anketi sorularını yanıtlamak için ne kadar sürem var?

Durum tespit anketi kayıt süreci tamamlandıktan sonraki 45 gün içerisinde yanıtlanmalıdır.

Aksiyonumu ve hedeflerimi nasıl planlarım?

Durum tespit anketine vereceğiniz yanıtlara göre sistemin tarafınıza atadığı görevleri tamamlayarak aksiyon planınızı oluşturabilirsiniz.

Hedeflerimdeki ilerlememi ne zaman raporlayabilirim?

Hedeflerinizdeki aksiyonlarınız tamamlandığında dilediğiniz zaman kaydedip onaya gönderebilirsiniz. Sözleşme süresinini bitiminden 30 takvim günü öncesine kadar tamamlanmalıdır.

Sisteme girilen verilerin kontrolü sağlanıyor mu?

Sisteme girilen veriler SKD Türkiye do! Proje Ekibi tarafından kontrol edilerek tarafınıza sonuç raporu gönderilir.

do! sistemine girilen verilerin gizliliği nasıl sağlanıyor?

do! sistemine girilen verilerinizin gizliliği KVKK gizlilik sözleşmesi çerçevesinde korunmaktadır.

Proje Paydaşları

Proje Yürütücüsü

Proje Sponsoru

Proje Teknik Geliştirici

SKD Türkiye do! Proje Ekibi

İdari ve mali işler ile ilgili tüm konularda; SKD Türkiye Yönetici Asistanı, İdari ve Mali İşler Sorumlusu
Buse Gürçay buseg@skdturkiye.org
ile iletişime geçin.
do! projesi ile ilgili tüm sorularınız ve talepleriniz için SKD Türkiye Kıdemli Proje Uzmanı
Elif Cüceloğlu elifcuceloglu@skdturkiye.org
ile iletişime geçin.