WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

 1. Giriş

  İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) tarafından yürütülen DUYARLI OL! (do!) projesi; iş dünyasının, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Karbon hedefine katkı sağlayabilmesi için öncelikli olarak ofislerinde sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları edinmesi amacıyla yönetişim, sürdürülebilir satın alma, enerji yönetimi, su yönetimi ve atık yönetiminden oluşan beş başlıkta kurumlara rehberlik sağlayarak, kurum içinde sürdürülebilir tüketim kültürü oluşturmaya ve aynı zamanda şirket çalışanlarının günlük hayatlarında kaynak tüketimi ve geri dönüşüm konularında sorumlu bireylere dönüşmelerine, geliştirmiş olduğu do! dijital aracı aracılığıyla hizmet etmeyi amaçlar.

  DUYARLI OL! amaçlarına uygun olarak, Katılımcı Kurumların yönetişim, sürdürülebilir satın alma, enerji yönetimi, su yönetimi ve atık yönetimi başlıkları altında, çevre dostu ofis uygulamalarını hayata geçirmelerine olanak tanıyacak www.duyarliol.org/ Web Sitesi’ni kullanıma açmıştır.

  Web Sitesi’ni kullanmadan önce lütfen işbu “Kullanım Koşulları”nı okuyunuz.

  Herhangi bir şekilde Web Sitesi’ne erişim sağlayan ve/veya Web Sitesi’nden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişiler işbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanım Koşulları, Web Sitesi’nin her türlü kullanımı için geçerli olup, Web Sitesi’nin bir kullanıcı hesabı oluşturulmadan kullanılması hallerinde dahi işbu Kullanım Koşulları’nın kabul edilmesi gerekir.

  Web Sitesi kullanıcıları ve ziyaretçilerin (Katılımcı Şirketler dahil), Web Sitesi’ni kullanırken Türk hukukuna ve genel ahlak kurallarına uygun davranması gerekmektedir.

  Katılımcı Şirketler ayrıca do!’ya dahil olabilmek için; DUYARLI OL! (do!) Projesi İş Birliği Sözleşme metnini okuyup usulüne uygun şekilde kabul etmekle ve bunlara uygun davranmakla yükümlüdür.

  Bu Web Sitesi’nin yasal sahibi SKD Türkiye olup, Web Sitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi DUYARLI OL!’a ve onun nam ve hesabına hareket eden SKD Türkiye’ye aittir. Web Sitesi’nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması, Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde kesinlikle yasaktır.


 2. Bağlantılar

  Bu Web Sitesinden ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin sitelerinden bu Web Sitesine ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen bu siteler, SKD Türkiye’nin kontrolü altında değildir. SKD Türkiye, bağlantı verilen bu sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir.

  Üçüncü kişilerin sitelerine bağlantı verilmesi, herhangi bir bağlantı verilmiş site veya böylesi bir sitede mevcut içerikler, ürünler ve hizmetlere SKD Türkiye tarafından onay verildiği anlamına gelmemektedir.

  Ayrıca söz konusu üçüncü kişilere ait internet siteleri veya mobil uygulamalar kapsamındaki gizlilik politikaları işbu Kullanım Koşulları’ndan farklı olabilir. Bu nedenle, üçüncü kişilerin kullanım koşulları ve ek olarak gizlilik politikalarını ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz.

  SKD Türkiye, Web Sitesi üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya cezadan sorumlu olmayacaktır.

 3. Fikri Mülkiyet

  Web Sitesi ve içerikleri ("İçerik") ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının ("Fikri Mülkiyet") tamamı SKD Türkiye veya üçüncü kişilere aittir. İçerik, uluslararası telif hakkı kanunları ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde korunmaktadır. Web Sitesinin öğeleri, ticari takdim şekli, ticari sır, haksız rekabet ve tüm diğer ilgili mevzuat tarafından da korunmaktadır ve bunların tamamının veya bazı kısımlarının kopyalanması veya taklit edilmesi yasaktır.

  Web Sitesinde görünen tüm özel grafikler, simgeler ve diğer öğeler, SKD Türkiye’nin veya SKD Türkiye’ye bu tür İşaretleri kullanma hak ve lisansını vermiş olan diğer tüzel kişiliklerin ticari markaları, hizmet işaretleri veya ticari takdim şekilleri ("İşaretler") olup, SKD Türkiye’nin açık ve yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz veya bunlara hiçbir şekilde müdahale edilemez.

  Bu Kullanım Koşulları tarafından açıkça yetki verilmediği sürece, önce SKD Türkiye’nin veya ilgili üçüncü kişinin yazılı izni alınmaksızın, Web Sitesinin Fikri Mülkiyeti hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, kiralanamaz, ödünç verilemez, satılamaz, bunlardan eser türetilemez, aktarılamaz veya dağıtılamaz. İşbu Kullanım Koşulları’nda açıkça belirtilen haller hariç olmak üzere, SKD Türkiye tarafından, size SKD Türkiye’nin veya herhangi bir üçüncü kişinin Fikri Mülkiyetine ilişkin açık ya da kapalı hiçbir hak tanınmamaktadır.Taahhütte Bulunmama

  SKD Türkiye, Web Sitesi yoluyla ulaşılan bilgilerin doğruluğunu sağlamaya çalışsa da Web Sitesi’ndeki hiçbir bilgi ve materyalin tamlığını, geçerliliğini veya doğruluğunu garanti etmemektedir.

  SKD Türkiye, mülkiyet haklarının ve üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmediğine ilişkin taahhütler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiçbir taahhüt vermez. SKD Türkiye, Web Sitesinde bulunan herhangi bir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez; Web Sitesinin kesintisiz veya hatasız çalışacağına, ya da arızaların onarılacağına ilişkin bir taahhütte bulunmaz. SKD Türkiye, Web Sitesi’nin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ya da Web Sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da “Trojan” içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir. SKD Türkiye, ayrıca Web Sitesine erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden de sorumlu değildir.

 4. Bilgi Paylaşımı

  Web Sitesi kullanıcıları ve ziyaretçiler (Katılımcı Şirketler dahil), Web Sitesi’ne girdikleri bilgilerin kendilerine ait, doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederler. Web Sitesi kullanıcıları ve ziyaretçiler (Katılımcı Şirketler dahil), kendileri tarafından Web Sitesi’ne girilen bilgilerin eksik veya hatalı olması veya üçüncü bir şahsa ait olması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumludur.

  Katılımcı Şirketler, Web Sitesi’ne bilgi girişi yaparken açıklamak istemeyeceği veya ticari sır olarak addettiği bilgileri bizzat gözetecektir. Bu hususta Web Sitesi’nde bulunan hesaplama araçlarını kullanırken girilen verilerin silinmesinin sorumluluğu da Katılımcı Şirket’e aittir. Katılımcı Şirket, bu hususta SKD Türkiye’nin hiçbir sorumluluğunun olmayacağını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

 5. Tazminat

  Katılımcı şirketler,

  1. Web Sitesini kullanmaları,
  2. Kullanım Koşulları’nı ihlal etmeleri,
  3. Web Sitesinin kendileri tarafından kullanılmasının:
   1. Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ya da kişilik hakkını ihlal etmesi,
   2. İftira ya da karalama niteliği taşıdığı veya üçüncü bir kişiyi yaraladığı ya da ona zarar verdiği iddiasına yol açması,
  4. Web Sitesinden herhangi bir unsuru silmeleri veya Web Sitesine herhangi bir unsur eklemeleri,
  5. Web Sitesinde herhangi bir unsuru değiştirmeleri ya da Web Sitesini izinsiz kullanımları,
  6. İşbu Kullanım Koşulları çerçevesinde kendilerine verilmiş taahhütleri ihlal etmeleri halinde üçüncü şahıslar tarafından SKD Türkiye’ye, çalışanlarına, temsilcilerine veya tedarikçilerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri her türlü talepler bakımından sorumluluğun kendilerine ait olacağını ve SKD Türkiye, çalışanları, temsilcileri veya tedarikçilerinin bu talepler bakımından hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul ederler.

  Kullanım Koşulları’nın bu bölümünde, Katılımcı Şirketlerin Web Sitesini kullanmalarına ilişkin yapılacak atıfların, üçüncü kişilerin Web Sitesine Katılımcı Şirketlerin bilgisayarını kullanmak suretiyle erişmesi hallerini de kapsadığı kabul edilmektedir.

 6. Web Sitesi Değişiklikleri

  SKD Türkiye dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları’nı değiştirebilir; bu şekilde yapılacak değişiklikler Web Sitesi’nde yayınlanacak olup yayınlanma tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu sebeple, Web Sitesi’ni her ziyaretinizde Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmeniz gerekmektedir.

  SKD Türkiye tarafından yapılacak bu şekilde bir değişiklikten sonra Web Sitesini kullanmanız, Kullanım Koşulları’ndaki değişikliklerin farkında olduğunuz ve bu değişikliklere uyacağınızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Kullanım Koşulları’nı kabul etmek istememeniz halinde, Web Sitesi’ni kullanmayabilirsiniz.

  Ayrıca SKD Türkiye, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Web Sitesinin herhangi bir unsurunun içeriği veya teknik özelliklerini, Web Sitesi’nde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, sizin Web Sitesine erişim yapamamanız ile sonuçlanabilir. Buna ek olarak SKD Türkiye objektif ve makul sebeplerle, önceden tüm katılımcılara elektronik posta ile bildirmek ve Web Sitesi’nde açıkça duyurmak kaydı ile genel olarak ilgili projede her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

 7. Güvenlik

  SKD Türkiye olarak; güvenli veri tabanları, sunucular, firewall’lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerinin şifrelenmesi dâhil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, bilgilerinizi korumak için mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak en geniş ve uygun önleyici güvenlik önlemlerini almayı ve üçüncü kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullanıcıya ait bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu en kısa süre zarfında kişisel veri sahibine ve yetkili idari makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

  SKD Türkiye kişisel bilgilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır.

 8. Elektronik iletilerin engellenmesi

  Dilediğiniz zaman reklam veya bilgilendirme amaçlı olarak tarafınıza gönderdiğimiz elektronik posta dahil her türlü elektronik iletileri almayı, ilgili iletilerde size sağlanan reddetme imkanını kullanarak reddedebilirsiniz. Bu durumda, mevzuat tarafından aksi öngörülmedikçe veri tabanlarımızda ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla yer alan kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

 9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

  Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

 10. İrtibat

  Kullanım Koşulları ile ilgili her türlü görüşlerinizi belirtmek veya sorularınızı iletmek için bizimle Web Sitesinin “İletişim” bölümünden irtibata geçebilirsiniz.

Kullanım Koşulları’ndan ayrı olarak Web Sitesi’ndeki Çerez kullanımına ilişkin daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı; Web Sitemiz ile DUYARLI OL! (do!) Projesi kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi için ise Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni incelemenizi öneririz.